අපව අමතන්න

Hande Manufacturing (China) Co., Ltd.

HanDe අමතන්න

කරුණාකර පහත HanDe නිෂ්පාදන සමූහයකින් තෝරන්න, පෝරමය සම්පූර්ණ කරන්න, සහ අපට උදව් කළ හැකි ආකාරය අපට දන්වන්න!

Interior Roller Shade Fabrics

අභ්යන්තර රෝලර් සෙවන රෙදි

Exterior Solar Screen Fabrics1

බාහිර සූර්ය තිර රෙදි

hande1

ඉංජිනේරු සහ ව්‍යාපෘති සඳහා වෙනත් විශේෂ රෙදි

outdoor furniture1

එළිමහන් ගෘහභාණ්ඩ Sling Fabrics

roller blinds1

රෝලර් අන්ධයන්

Zebra blinds1

සීබ්රා අන්ධයන්

hande4

සිරස් ෂීර් අන්ධයන්

Feng nest shade

මී පැණි පනාව සෙවන

අප සමඟ වැඩ කිරීමට අවශ්‍යද?

ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න